بنیان کالا شیمی


نام مدیر:
علی نجومی
email@example.com
(Fax)
info@bonyankala.com
www.bonyankala.com
3310

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رزینهای آلکیدی ، خشک کن ها و رزینهای پلی استر غیر اشباع


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید