بهان کیمیا کار


نام مدیر:
email@example.com
02188544955-7
02188522150 (Fax)
info@behankimia.com
www.behankimia.com
2124

شرح مختصری از فعالیت ها

مواد و محلول های استاندارد کالیبراسیون ، تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، طراحی ، نصب و راه اندازی نماینده انحصاری کمپانی Paragon Scientific انگلستان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید