تکفا


نام مدیر:
رضا بهاری
email@example.com
(Fax)
techfa@gmail.com
www.techfaco.com
1867

شرح مختصری از فعالیت ها

ماشین آلات بسته بندی، فیلتر پرس، اتصالات صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید