آراکس


نام مدیر:
محمد مقدم شیبانی
email@example.com
0411- 6376823
0411- 6373698 (Fax)
info@arax-ir.com
www.arax-ir.com
1939

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت دستگاههای بسته بندی موادغذایی توزین دارتمام اتوماتیک وحجمی پودر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید