آرتا پلاست


نام مدیر:
کمال فتحی بیطرف
email@example.com
(Fax)
info@artagroup.com
www.artagroup.com
4152

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع فیلم های پلی اتیلن و بریرها، تولید رول کیسه های FFS مورد نیاز صنایع پتروشیمی، چاپ و لیمینیت


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید