آماد پلیمر


نام مدیر:
ناهید هاشمی
email@example.com
(Fax)
info@amadpolymer.com
www.amadpolymer.com
1756

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع بسته بندی های پلاستیکی مورد استفاده در صنایع دارویی ، غذایی و شیمیایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید