عالی گستر


نام مدیر:
عبدالرضا اسماعیلی
email@example.com
22924346-8
22228020 (Fax)
info@aaligostar.com
www.aaligostar.com
1134

شرح مختصری از فعالیت ها

نمایندگی انحصاری تجهیزات و قطعات از اروپا مجتمعهای پتروشیمی و نفت و گاز پتاستیک و مواد اولیه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید