بامدژ طرح


نام مدیر:
وحید بهزادی
email@example.com
021-88704332, 88702348
021-88704293 (Fax)
info@bamdej.com
www.bamdej.com
3541

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت، مشاوره، طراحی، اجرا و خدمات مهندسی خرید پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید