حمل و نقل بهرام بار بندر


نام مدیر:
نصراله رحمانی
email@example.com
0615-2241233
0615-2241223 (Fax)
bahrambar@yahoo.com
2852

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل مواد و محصولات پتروشیمی ( مایعات و جامدات )، ترخیص کالا، حمل کالاهای بندری به تمام نقاط کشور


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید