مهندسی بهجو یدک طوس


نام مدیر:
محمد رضا میران موسوی
email@example.com
026-36108133
026-36108133 (Fax)
byt.en-co@gmailo.com
www.behjooco.com
2678

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت پمپ های فشار قوی، انواع اجکتور بخار، انواع پمپ های ضد سایش در قالب مواد معدنی، انواع شیر چهارراهی، انواع پیچ والو و انواع بال والو


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید