فرآیند دانا افزار


نام مدیر:
کاظمی
email@example.com
021-88987347
021-88987347 (Fax)
crm@danaeng.com, omid200us@yahoo.com
www.dana-eng.com
2647

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی و طراحی کارخانجات تولید نمک تصفیه و شستشو، تامین تجهیزات خطوط تولید، مشاوره صنعتی، تغلیظ اسیدها، تغلیظ کاستیگ سودا، حذف سولفات، بازیابی کلسیم، هیپوکلرایت، کریستالیزاسیون متنوع از نمک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید