مهندسین طراح فرایند کیا


نام مدیر:
محمد سیفی
email@example.com
0311-7753143
0311-7753189 (Fax)
info@kia-pde.com
www.kia-pde.com
3455

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی مشاور در امور نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، سیستم های ایمنی و اطفاء حریق، محیط زیست، تصفیه هوا، آب و پساب، طراحی سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق،ساخت Mini PLC ، ساخت Data Logger


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید