بهاران تدبیر کیش


نام مدیر:
آریا حمیدیان
email@example.com
021-88776355
021-88776355 (Fax)
management.parsian@yahoo.com
www.baharantadbir.com
4521

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره، برنامه ریزی و اجرای سمینارها و همایش های تخصصی و نمایشگاههای داخلی و بین المللی ( به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری، انرژی، بورس، بانک و بیمه )


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید