مشاوران توسعه آینده


نام مدیر:
نوید نظافتی
email@example.com
021- 44974523
021- 44974531 (Fax)
info@mta.co.ir
www.mta.co.ir
4165

شرح مختصری از فعالیت ها

اولین و بزرگترین مجری طرح های مدیریت دانش در ایران در حوزه تخصصی مدیریت دانش، محصولات و خدمات نظیر طرح های جامع مدیریت دانش، دو نرم افزار تخصصی مدیریت دانش سازمانی، کارگاه آموزشی، طرح های مستند سازی دانش پروژه و خبرگان و طرح های انتقال دانش پروژه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید