روغن سازان شرق


نام مدیر:
علی اکبر موحد پور
email@example.com
021-88510435-6
021-88763060 (Fax)
info@elmat-shell.com
www.elmat-shell.com
2846

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده روانکارهای تخصصی و صنعتی کمپانیهای شل،کاسترول، موبیل، کلوبر، بی پی، توتال،ایروشل و توانایی تهیه و تامین انواع گریس های صنعتی صنایع و ماشین الات و...


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید