الماس الهه اندیشه


نام مدیر:
حسن نیاسری
email@example.com
021-25450403-5
021-26547016 (Fax)
h.niassari@gmail.com
2282

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرگانی و فروش انواع متریال گرافیت،ذغال های صنعتی،نمایندگی و فروش انواع سیل های مکانیکی،و خدمات تعمیری..


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید