صنایع حرارتی آروین بخار


نام مدیر:
محمد بهزادمهر
email@example.com
021-44446581
021-44448746 (Fax)
arvinbokhar.commercial@gmail.com
2729

شرح مختصری از فعالیت ها

دیگ بخار، دیگ آبگرم، دیگ روغن داغ، اتوکلاو، مبدل حرارتی، مخازن تحت فشار، فین


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید