نانو نصب پارس


نام مدیر:
جعفر رحمان نیا
email@example.com
021- 88453132
021- 88453133 (Fax)
info@nanocid.com
www.nanocid.com
2449

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کامپوزیت وکلویید نانو نقره دارای خاصیت ضد باکتری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید