پترو صنعت اصفهان


نام مدیر:
کورش امینایی
email@example.com
031- 32655447- 32656170- 32656130
031- 32655410 (Fax)
info@petrosanat.net & narabzadeh@epciran.com
www.petrosanat.net
3981

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های صنایع پتروشیمی تعمیرات و نگهداری شرکت ها و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید