نوآوران کیمیا اندیش


نام مدیر:
بهمن ژهوایی
email@example.com
021-88692707 / 021-88692708
021-88692708 (Fax)
www.nokianco.com
3058

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات و تامین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلاستیک های مهندسی ، مشاوره در انتخاب مواد در تولید و رفع عیوب تولیدات پلیمری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید