یزد پایپ صنعت (یزد پوش فیت)


نام مدیر:
محمد علی عرب زاده
email@example.com
0351- 5246811
0351- 5246812 (Fax)
info@yps.co.ir
www.yps.co.ir
2584

شرح مختصری از فعالیت ها

لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی با برند تجاری یزد پوش فیت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید