مهندسی افرا


نام مدیر:
اسداله مستوفی
email@example.com
0313- 6682343
0313- 6682343 (Fax)
mostofi991@yahoo.com
2449

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام کلیه امور مشاوره ای درزمینه طرحهای توجیهی، فنی، اقتصادی، امکان سنجی، ظرفیت سنجی و مدیریت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید