الماس کیمیای پرشین


نام مدیر:
علی حمیدی
email@example.com
021- 88565281
021- 88564833 (Fax)
info@padchemical.com
www.padchemical.com
2739

شرح مختصری از فعالیت ها

حلال ها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید