پترو پارس نیک


نام مدیر:
شهرام نیک پی
email@example.com
021- 66657718 , 66682247
021- 66682247 (Fax)
pparsnik@yahoo.com
3043

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی، لوله و اتصالات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید