آریاکم


نام مدیر:
حمید رضا مشاری
email@example.com
021-88641782
021-88641728 (Fax)
info@aryachem.com
www.aryachem.com
2210

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات رزین و پیگمنت برای انواع رنگ های پودری، صنعتی، خودرویی ساختمانی، ترافیک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید