صنایع رنگ سازی کار رنگ


نام مدیر:
حمید وحیدی منش
email@example.com
021-66492981
021-66492984 (Fax)
Vahidimanesh_hamid@hotmail.com
2076

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی روغنی، پلاستیک، استخری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید