کاوا شیمی


نام مدیر:
منتهایی
email@example.com
026-6460060
026-6450205 (Fax)
info@kavahshimi.com
www.kavahshimi.com
2389

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگهای صنعتی، دریایی، ترافیک، کوره ای، اپوکسی، پودری نسوز، هواخشک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید