کیان رنگین ( کیانینت )


نام مدیر:
محمود سینگری
email@example.com
021-22222813
021-22222802 (Fax)
info@kianranginco.com
www.kianranginco.com
2169

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع پودری الکترو استاتیک به صورت اپوکسی، اپوکسی پلی استر، پلی استر پودری در نوع های ساده


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید