صنایع رنگ و رزین مام


نام مدیر:
ابراهیم عبدی ها
email@example.com
0261-7850406
0261-7850407 (Fax)
info@mamrang.com
www.mamrang.com
3477

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگ های صنعتی، خودرویی، کوره ای هوا خشک، اپوکسی، ضد رنگ ساختمانی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید