مرصاد شیمی


نام مدیر:
وص الله محمودی
email@example.com
021-66037780
021-66007283 (Fax)
info@mersadchimi.com
2227

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید رنگهای صنعتی و ترافیکی، اجرای خط کشی معابر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید