رنگ مهروش


نام مدیر:
نادر زارعی
email@example.com
021-44500180
021-66283151 (Fax)
2265

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگ های روغنی و پلاستیکی، مات آلکیدی، انواع آسترها و ضد زنگ


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید