بهتاز شیمی


نام مدیر:
حسن چهرآزی
email@example.com
021-22542204--021-22542480
021-22567833 (Fax)
behtazshimi2016@gmail.com
www.behtazchem.com
901

شرح مختصری از فعالیت ها

شرکت بهتازشیمی تولیدکننده و صادرکننده انواع مواد از جمله متیل استات-بوتیل استات-نفتا- انواع روغن ها - انواع تینرها -هیدروکربن های سبک و سنگین و..... می باشد.


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید