صنایع موکت همدان


نام مدیر:
شیبانی
email@example.com
021-88773116-9
021-88794317 (Fax)
hamedanco@yahoo.com
www.hamedanmoquette.ir
2488
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع نساجی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست