صنایع گرماگستر


نام مدیر:
میرخان آقازاده بویاغچی
email@example.com
021-88767222
021-88762805 (Fax)
info@garmagostar.com
www.garmagostar.com
5278
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست